EN

شباهنگ پرواز

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

اخبار آژانس -

حذف برچسب روادید ایران در فرودگاه های کشور

حذف برچسب روادید ایران در فرودگاه های کشور
حذف برچسب روادید ایران در فرودگاه های کشور
تاریخ انتشار : 1396/11/26

با عنایت به راه اندازی روادید الکترونیکی در فرودگاه های کشور که برچسب روادید حذف شده است، لطفا در وارد کردن اطلاعات بصورت صحیح و کامل دقت نمایید. بدیهی است که اشتباه در اطلاعات وارده و منع ورود به کشور از سوی نیروی انتظامی بعهده فرد/شرکت/آژانس درخواست دهنده می باشد.