EN

شباهنگ پرواز

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری

اخبار آژانس -

اخد مالیات گردشگری توسط هتلهای مالزی از تاریخ 10 تیر

اخد مالیات گردشگری توسط هتلهای مالزی از تاریخ 10 تیر
اخد مالیات گردشگری توسط هتلهای مالزی از تاریخ 10 تیر
تاریخ انتشار : 1396/03/31

قابل توجه مسافران مالزی، لطفا دقت داشته باشید از تاریخ 10 تیر 96 به بعد تمامی هتلها بابت هر شب اقامت موظف هستند از مسافران مقیم خود معادل ارقام زیر مالیات دریافت نمایند . این مالیات بر روی هزینه تور محاسبه نشده و به صورت نقدی به هتل پرداخت میشود. این قانون در بسیاری از کشورها وجود دارد که اخیراً در مالزی هم اجرایی شده است.

مالیات اقامت در هتل 5 ستاره هر شب 20 رینگت
مالیات اقامت در هتل 4 ستاره هر شب 10 رینگت
مالیات اقامت در هتل های 1 تا 3 ستاره هر شب 5 رینگت
 مالیات اقامت در هتل های بدون ستاره هر شب 2.5 رینگ
اهداف تعیین کردن این مالیات :

این مالیات برای توسعه گردشگری و ارتقاع زیرساخت ها و امکانات گردشگران همچنین فعالیت ها و کمپین های تبلیغاتی در زمینه گردشگری در این کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این مالیات همچنین برای محافظت و نگهداری منابع طبیعی و فرهنگی این کشور نه تنها برای نسل فعلی بلکه برای نسل های آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این مالیات برای پیشرفت تجربه گردشگری چه برای گردشگران چه صنعت گردشگری این کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت و همکاری بین دولت و این صنعت را در کشور مالزی بالاتر خواهد برد.