پرینت جزئیات
Shangri-La Hotel
هتل Shangri-La Hotel
درجه هتل هتل Shangri-La Hotel TOP نوع سرویس BB موقعيت Sheikh Zayed ترانسفر دارد