پرینت جزئیات
اقامتگاه سنتی خانه مرشدی2 (ادیب)
هتل اقامتگاه سنتی خانه مرشدی2 (ادیب)
درجه هتل ترانسفر دارد